Onderwijs

Video: Attitude on Working Online and Learning Digital Skills

In het kader van de master Organisational Dynamics in the Digital Society van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences is er onderzoek uitgevoerd bij de gemeente Rotterdam. Er is onderzocht wat de invloed van de ervaren digitale (toekomstige) vaardigheden is op de houding ten aanzien van het online werken en het leren van digitale vaardigheden.

Onderzoekers: Gabriele Veleva, Simona Madajová en Zoë Sou.

De video is in het Engels.