Organisational Dynamics
in the Digital Society

Onze missie

Snelle technologische vooruitgang, zoals de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en robotica, verandert de organisatie van het werk. Binnen de leerstoel Organisational Dynamics geven we onderwijs en doen we interdisciplinair onderzoek naar de wijze waarop deze nieuwe technologieën onze manier van werken en organiseren opnieuw vormgeven.

De leerstoel “Organisational Dynamics in the Digital Society” beoogt vragen te beantwoorden over onder andere de verschillende wijzen waarop werk wordt beïnvloed door technologische veranderingen; de nieuwe mogelijkheden, maar ook de beperkingen en (on) gelijkheden die met deze veranderingen samenhangen; de ethische zorgen die kunnen ontstaan; en onze capaciteiten om deze effecten voor verschillende groepen te sturen en te beïnvloeden.

Momenteel doen we onderzoek naar:
  1. de veranderende werkervaring;
  2. de veranderende organisatie en structurering van werk (bijv. Micro-werk);
  3. digitalisering en organisatorische kennispraktijken;
  4. veranderende arbeidsmarkten en werkplekken.
Klik op onderzoek of onderwijs om meer informatie te lezen over onze cursussen en onderzoeksprojecten.