Research on technology,
work and organisation

Onderzoek

Digitalisering en flexibilisering hebben geleid tot radicale veranderingen in de verdeling van taken, beloningen en informatie. Om bij een toenemende automatisering fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te garanderen, is dringend behoefte aan kennis over de oorzaken en gevolgen van deze nieuwe werkregelingen. Onze onderzoeksgroep richt zich op deze behoefte door het evalueren van de impact van technologie op maatschappelijk (beleid, bestuur, ethiek), organisatorisch (management en coördinatie) en individueel (kwaliteit van het werkleven) niveau, gebruik makend van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.