Hoe beïnvloeden tech en flex jouw werkomgeving? Doe mee en laat het ons weten!

Waarom deze panelstudie?

Door de tijd heen zijn er vele nieuwe werkvormen ontstaan als gevolg van grote trends zoals de steeds verdergaande digitalisering en flexibilisering van werk. Denk bijvoorbeeld aan de grote groepen ZZP-ers, freelancers en platform werkers die actief zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook worden mensen steeds vaker geconfronteerd met nieuwe technologieen in hun werksituatie – denk bijvoorbeeld aan de enorme toename in het digitaal werken als gevolg van COVID-19. Het doel van dit onderzoek is om de veranderende kwaliteit van werk te onderzoeken voor zowel klassieke als nieuwe groepen werkenden in Nederland – denk hierbij bijvoorbeeld aan de (ervaren) werkomstandigheden, het welzijn en de financiële situatie waarin verschillende groepen werkenden verkeren. Door dit systematisch, halfjaarlijks te onderzoek en te rapporteren willen we een betrouwbaar beeld creëeren met betrekking tot de kwaliteit van werk voor deze groepen werkenden in de Nederlandse samenleving. Dit onderzoek wordt geleid door onderzoekers van de vakgroep “Organizational Dynamics in the Digital Society” van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek wordt bovendien gesponsord door de Gemeente Rotterdam.  

Waarom meedoen?

Door deel te nemen aan dit onderzoek zult u zelf meer inzicht krijgen in onder andere uw eigen werkbeleving, arbeidsomstandigheden en uw welzijn. Bovendien helpt u onderzoekers van de Erasmus Universiteit om voor verschillende groepen werkenden (o.a. vaste baan, flexwerkers, zzp-ers, platformwerkers) op representatieve wijze de kwaliteit van werk vast te stellen. U ontvangt voor deelname aan dit onderzoek een kleine jaarlijkse vergoeding van 5 euro als waardering voor uw deelname. Hiervoor vult u 2x per jaar een vragenlijst in die ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag neemt. U wordt na het invullen van de tweede vragenlijst wordt uitbetaald.

Wie kan deelnemen?

Iedereen tussen de 18-67 die “aan het werk” is op de Nederlandse arbeidsmarkt kan meedoen! We willen naast de grote groep werknemers “in dienst” ook juist heel graag nieuwe groepen werkenden (ZZP-ers, freelancers, platform werkers etc.) uitnodigen om deel te nemen aan deze panelstudie. Ook kan het zo zijn dat je een betaalde baan hebt maar daarnaast andere betaalde activiteiten verricht, deze hybride groep werkenden zijn ook zeer welkom!

Ben je overtuigd en wil je direct meedoen? Klik hier, geef je op en vul direct de eerste vragenlijst in!Wie voert de Panelstudie uit?